Blog
Čo je to bloková výnimka a ako funguje?

Čo je to bloková výnimka a ako funguje?

Bloková výnimka je nariadením európskej komisie, vďaka ktorej nemusíte auto opravovať iba v autorizovaných servisoch. Z tohto nariadenia profituje v konečnom dôsledku občan aj autoservis. Ako presne bloková výnimka funguje?

Bloková výnimka je v platnosti od 1. 11. 2004. V praxi to znamená, že výrobcovia ani importéri už nesmú odmietnuť prijatie reklamácie ani nijako obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechá vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise.

Výhody pre motoristov

  • Majiteľ vozidla absolvovaním pravidelnej servisnej prehliadky v nezávislom servise nepríde o koncernovú záruku na vozidlo. Na druhej strane, jeho návštevou môže ušetriť značnú časť finančných prostriedkov. Podmienkou je však použitie náhradných dielov v originálnej kvalite, alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov. Zo strany nezávislého servisu je potrebné vykonávať všetky servisné  úkony  predpísané výrobcom vozidla podľa stanovených servisných intervaloch a ich evidencia v servisnej knižke.
  • Značkový servis nemôže odmietnuť a neuznať reklamáciu z dôvodu vykonania údržby vozidla v nezávislom, neznačkovom servise. Platnosť zákonnej alebo predĺženej záruky tiež nemôže byť podmienená povinnosťou vlastníka vykonávať všetky opravy v sieti autorizovaných značkových servisov.
  • Ak by chcel značkový servis spochybniť platnosť záruky, musí relevantnými dôkazmi preukázať použitie neoriginálnych dielov nedostatočnej kvality alebo nedodržanie pokynov od výrobcu vozidla. V tomto prípade je dôkazné bremeno na strane autorizovaného predajcu.

Výhody pre autoservis

  • Jednou z nich je možnosť vykonávať servis, údržbu a opravu nového vozidla v záručnej dobe. Pritom je potrebné dodržiavať všetky postupy a rozsah prác ktoré predpisuje výrobca vozidla.
  • Právo na prístup k technickým informáciám pre nové automobily, prístup k originálnym náhradným  dielom, servisnému vybaveniu a školeniam na rovnakej úrovni, ako je tomu v prípade značkového servisu.
  • Možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, diagnostické zariadenia a získavať informácie od nezávislých distribútorov náhradných dielov.

Máte ďalšie otázky ohľadom blokovej výnimky alebo jej uplatnenia v rámci fleet programu? Neváhajte nás kontaktovať.

Chcete vedieť viac o našej servisnej sieti?

Viac o Q-Service