Blog
Fleet Software: Ako funguje a na čo slúži?

Fleet Software: Ako funguje a na čo slúži?

Jednotná správa vozového parku má množstvo nesporných výhod pre vaše podnikanie. Šetrí čas, peňaženku a navyše všetko vybavíte pod jednou strechou. Aby toho nebolo málo, predstavujeme vám ďalšiu výhodu, ktorou je fleet management software. Viete, ako funguje a na čo slúži?

Prečo máme vlastnú softvérovú platformu? 

Vytvorenie fleet management software bolo podmienené neefektívnou a neprehľadnou komunikáciou s klientmi a zároveň s jednotlivými servismi. Hľadali sme nástroj, ako komunikáciu zrýchliť, zefektívniť a ako okamžite získať spätnú väzbu od klientov. 

Vytvorili sme software, vďaka ktorému má klient 100 % prehľad o každej oprave a môže prijímať pravidelné notifikácie všetkých servisných úkonov. Informácie si môže pozrieť pohodlne z kancelárie cez svoj počítač, alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie.

Ako fleet software funguje? 

Plánujete objednať svoje vozidlá do servisu cez Inter Cars Fleet Program? Celý proces objednávky vyriešite jednoducho prostredníctvom našej platformy. Stačí postupovať nasledovne:

  1. Vstúpite do aplikácie na svojom počítači alebo mobilnom telefóne a zadáte objednávku,
  2. po zadaní objednávky vás operátor informuje o voľných termínoch,
  3. na základe objednávky vám operátor takisto zašle cenové kalkulácie opráv na schválenie,
  4. podľa uváženia schválite termín aj cenové kalkulácie a vďaka notifikáciám sledujete priebežný stav opráv vašich vozidiel.

 

Fleet management software slúži na okamžité vyjadrenie potreby od najnižšej úrovne, teda od používateľov vozidiel. Klientom aj servisným strediskám vďaka tomuto riešeniu odpadne množstvo každodennej agendy spojenej s prijímaním a vybavovaním objednávok. Software pritom nie je zahltený zbytočnosťami. Vystihuje aktuálnu potrebu vyriešiť danú požiadavku.

Zameranie na zákazníkov

Ako manažér vozového parku vo svoje MiFleet Zóne nájdete históriu nákladov opráv, všetky potrebné dokumenty a podklady a takisto kompletnú evidenciu vozidiel. Fleet management software vám prináša efektívnu možnosť rozhodnúť sa, ako naložiť so svojim vozovým parkom.

Či už ste majiteľ firmy, prevádzkový manažér alebo office manažér, software môžete bez problémov využívať. Získajte prístup k aplikácii už teraz a vyriešte opravy svojho vozového parku od A po Z. 

Chcete mať prehľad o svojom vozovom parku?

Viac o softvéri