Blog
Optimalizácia nákladov na správu firemných flotíl nemusí byť náročná

Optimalizácia nákladov na správu firemných flotíl nemusí byť náročná

Majitelia firiem sa ešte aj dnes snažia za každú cenu ušetriť kúpou lacných vozidiel a formou čo najlacnejšieho financovania, hovorí v rozhovore František Tomšů, vedúci fleetového projektu spoločnosti Inter Cars.

Šetrenie je v súčasnosti pre mnohé spoločnosti témou číslo jeden. Čo je potrebné spraviť pre znižovanie pravidelných mesačných výdavkov na správu vozového parku?

Súčasná doba nás núti hlbšie sa zamýšľať nad optimalizáciou nákladov, problematikou TCO alebo capex/opex nákladov pri správe vozového parku. Pre zlepšenie efektivity potrebujú zodpovedné osoby vidieť všetky aktuálne náklady a komunikovať so zamestnancami v reálnom čase.

Akých najčastejších chýb sa podľa vás pri tom firmy dopúšťajú?

Úspech a ziskovosť spoločnosti závisia od efektívnosti flotily. Mnohí manažéri majú nízky prehľad o možnostiach efektívneho riadenia, trpia nedostatkom času alebo sa spoliehajú na zastarané metódy. Nedostatočné administratívne nástroje, slabá mailová alebo telefonická komunikácia so zamestnancami a zákazníkmi môže viesť k chaosu a strate prehľadu.

Môže kvalitná fleetová služba pomôcť so znižovaním nákladov na prevádzku vozového parku?

Rastúce ceny pohonných hmôt, poplatky, náhradné diely, či výdavky na údržbu môžu na konci mesiaca dosiahnuť vysokú sumu. Kvalitný fleetový program pre správu vozového parku vám pomôže zefektívniť tieto výdavky. V rámci Inter Cars Fleet management programu napríklad získate kompletnú kontrolu nad rozsahom opráv jednotlivých vozidiel. Kalkuláciu opráv schvaľujete ešte pred samotným servisom, aby ste mali lepší prehľad o výdavkoch. Všetky služby nájdete pod jednou strechou, od jedného účtovného partnera, cez profesionálne call centrum až po špeciálny fleet management softvér.

Ako moderné technológie prispievajú k optimalizácii výdavkov? 

Moderné technológie zefektívňujú pracovné toky a zlepšujú komunikáciu. Inter Cars Fleet management softvér nahradil neprehľadnú komunikáciu so zákazníkmi a jednotlivými servismi zároveň. Vďaka tomuto nástroju získali naši klienti 100 % prehľad o každej oprave. Môžu prijímať pravidelné notifikácie servisných úkonov a informácie si kedykoľvek pozrieť pohodlne cez počítač alebo mobilnú aplikáciu. 

Fleet management softvér slúži na okamžité vyjadrenie potreby od najnižšej úrovne, teda od používateľov vozidiel. Takisto umožňuje riadiť všetky požiadavky klientov odkiaľkoľvek. Jednoduchý a prehľadný softvér prepája tím v reálnom čase, čo vám pomôže robiť tie najlepšie rozhodnutia. V spojení s call centrom eliminuje chaos a vytvorí funkčné riešenie. Môžete aktívne komunikovať, kontrolovať a vyhodnocovať svoje náklady.

Fleet management softvér od Inter Cars

Dôležitým ukazovateľom pri znižovaní nákladov je aj TCO (Total Cost of Ownership). Čo nám napovie jeho konečný výpočet?

Skratkou TCO označujeme súčet všetkých priamych aj nepriamych výdavkov spojených so zaobstaraním, vlastníctvom, používaním a odpredajom vozidla. Obstarávacia cena pritom tvorí len zlomok výsledného súčtu. Ďalšími sú napríklad pohonné hmoty, registračná a cestná daň, zákonné poistenie, ale aj náklady na parkovanie alebo pokuty. 

Výpočet je pomerne jednoduchý a výsledného číslo vám prezradí, čo je pre vašu flotilu najvýhodnejšie. Stačí si do identických stĺpcov uviesť konkrétne/približné hodnoty jednotlivých položiek vašich potenciálnych alebo aktuálnych vozidiel a vypočítať rozdiel v celkových nákladoch na prevádzku.

Na aké ďalšie veci by sa mali majitelia firiem a fleetoví manažéri ešte zamerať?

Určite je to pravidelná údržba a servis. Vyššie výdavky na prevádzku najčastejšie pochádzajú z nepravidelnej údržby. Zavedenie servisnej rutiny znamená dlhšiu životnosť vozidiel a v konečnom dôsledku zníženie nákladov. V Inter Cars pri opravách využívame vlastnú servisnú sieť Q-Service. Náklady na opravy u nás auditujú fundovaní technici. Rozpočet opravy prejde kontrolným mechanizmom od servisného strediska, cez call centrum až k manažérovi. Opodstatnenie opravy má teda niekoľko etáp, v ktorých preveríme, či sú dané úkony oprávnené alebo nie. Garantujeme vysokú kvalitu náhradných dielov. Ponúkame originálne, respektíve kvalitatívne rovnocenné náhradné diely a na všetky poskytujeme záruku.

Ako vyzerá takéto znižovanie nákladov v praxi? 

V rámci našej fleetovej služby každý náklad na opravu vozidla autorizuje technické oddelenie ešte pred začatím opravy. Kontrolujeme rozsah opravy, požadované diely a ich kvalitu, rozsah prác, adekvátnosť výšky opravy a aj reálne fakturovanú sumu. Uvediem konkrétny príklad. Pre jedného z našich klientov sme na 185 opravách v hodnote 38,500 eur ročne dokázali ušetriť náklady vo výške 33 %, čím sme vytvorili úsporu 12,705 eur bez DPH. 

Ponížili sme aj administratívne náklady, a to centralizovanou fakturáciou od jedného partnera v jednotnej forme. Zo 185 rôznych faktúr vzniklo 12, pričom sme výrazne zlepšili prehľadnosť a efektivitu klienta pri hospodárení nielen s vozovým parkom. 

Chcete aj vy efektívne optimalizovať náklady na správu svojej firemnej flotily? Inter Cars Fleet management program predstavuje silného partnera s mnohými benefitmi. Nechajte si spraviť bezplatnú ponuku, vyplňte formulár na našom webe a získajte darček. 

Chcete efektívne riadiť svoj vozový park?

Viac o programe